Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Quên mật khẩu

1. Quên mật khẩu khi đăng nhập bằng Email/Số Điện Thoại

User vào màn hình đăng nhập, ấn " Quên mật khẩu"

Ở màn quên mật khẩu, user nhập Email/ Số điện thoại của mình và ấn " tiếp tục". Mã OTP sẽ được gửi về Email/Số điện thoại của user. Nhập xong mã OTP user sẽ nhập mật khẩu mới của mình và vào màn hình chính của GapoWork để tiếp tục sử dụng.

2. Quên mật khẩu khi đăng nhập bằng Mã định Danh

User vào màn đăng nhập, ấn " Tiêp tục với mã định danh". Màn hình xuất hiện để đăng nhập bằng mã định danh, ấn " Quên mật khẩu"

Ở đây, user nhập tên tổ chức của mình và mã định danh. Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại của user. Nhập xong mã OTP user sẽ nhập mật khẩu mới của mình và vào màn hình chính của GapoWork để tiếp tục sử dụng.