Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Cài đặt ẩn hiện thông tin

Chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin thành viên với có quyền được sử dụng. 

  • Quản trị viên cài đặt hiện: Các thông tin sẽ được hiển thị tại trang cá nhân của thành viên tại mục giới thiệu. 
  • Quản trị viên cài đặt ẩn: Các thông tin sẽ không hiển thị tại trang cá nhân của thành viên.

 

Để cài đặt ẩn/hiện thông tin tại trang cá nhân của thành viên, quản trị viên thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Cài đặt thông tin thành viên" tại thanh tính năng bên trái màn hình. 

Bước 2: Tại giao diện thông tin cơ bản đi tới cột "Ẩn/hiện thông tin"

Bước 3: Di chuyển tới các trường thông tin cần thay đổi ẩn/hiện thông tin

  • Đối với tổ chức đã bật mã định danh sẽ có thêm trường thông tin "Tên hiển thị và mã định danh". Hai trường thông tin này sẽ không có nút cài đặt ẩn/hiện thông tin, thông tin sẽ được mặc định hiển thị 
  • Đối với tổ chức được gắn email domain (Email doanh nghiệp) sẽ có thêm trường thông tin "Tên hiển thị". Trường thông tin này sẽ không có nút cài đặt ẩn/hiện thông tin, thông tin sẽ được mặc định hiển thị.

Bước 4: Ấn giữ chuột trái tại icon hình tròn màu trắng để chọn ẩn, hiện thông tin theo mong muốn.

  • Ấn giữ chuột trái hình tròn màu trắng kéo sang trái để ẩn thông tin.
  • Ấn giữ chuột trái hình tròn màu trắng kéo sang phải để hiện thông tin. 

Bước 5: Xác nhận ẩn thông tin hoặc hiện thông tin để hoàn thành. 

Lưu ý: 

  • Tổ chức được Gapowork hỗ trợ bật email domain (email doanh nghiệp) sẽ không có nút ẩn hiện thông tin tại trường thông tin "Tên hiển thị".
  • Tổ chức được Gapowork hỗ trợ bật đăng nhập theo mã định danh sẽ không có nút cài đặt ẩn/hiện thông tin tại trường thông tin "Tên hiển thị và mã định danh"