Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Cài đặt thêm thông tin bổ sung

Quyền thêm thông tin bổ sung này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin thành viên với có quyền được sử dụng. 

Để thêm thông tin bổ sung cho thành viên, quản trị viên của tổ chức thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Cài đặt thông tin thành viên" tại thanh tính năng bên trái màn hình. 

Bước 2: Tại giao diện thông tin bổ sung chọn "Thêm thông tin" 

Bước 3: Nhập tên, chọn định dạng, quyền chỉnh sửa và chọn ẩn/hiện cho trường thông tin bổ sung.

 

Bước 4: Lưu để hoàn thành việc thêm trường thông tin mới.

Lưu ý: Thông tin bổ sung do quản trị viên cài đặt thêm, quản trị viên có thể xóa hoặc chỉnh sửa các trường thông tin thêm.