Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Cài đặt quyền chỉnh sửa thông tin

Quyền chỉnh sửa này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin thành viên với có quyền được sử dụng. 

 

Để cài đặt quyền chỉnh sửa thông tin cho thành viên, quản trị viên của tổ chức thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Cài đặt thông tin thành viên" tại thanh tính năng bên trái màn hình. 

Bước 2: Tại giao diện thông tin cơ bản đi tới cột "Quyền chỉnh sửa"

Bước 3: Di chuyển tới các trường thông tin cần thay đổi quyền chỉnh sửa.

Tại ô thông tin chỉnh sửa quyền nếu có hiển thị màu xám, quản trị viên không thể chỉnh sửa vì đây là quyền mặc định do Gapowork phát hành.

Bước 4: Chọn icon hình mũi tên chọn quyền chỉnh sửa "Quản trị viên hoặc quản trị viên & chủ sở hữu"

  • Quản trị viên: Quản trị viên chọn quyền này cho trường thông tin thì thành viên không thể chỉnh sửa thông tin.
  • Quản trị viên & chủ sở hữu:  Quản trị viên chọn quyền này cho trường thông tin thì thành viên có thể chỉnh sửa thông tin 

 

Bước 5: Xác nhận thay đổi quyền chỉnh sửa thông tin.

 

Lưu ý: 

  • Tổ chức được Gapowork hỗ trợ bật email domain (email doanh nghiệp) sẽ có thêm trường thông tin mặc định "Tên hiển thị". Quản trị viên có quyền cài đặt chỉ quản trị viên hoặc quản trị viên & chủ sở hữu có quyền chỉnh sửa. 
  • Tổ chức được Gapowork hỗ trợ bật đăng nhập theo mã định danh sẽ có thêm trường thông tin mặc định "Tên hiển thị và mã định danh". Trường thông tin "Tên hiển thị" Quản trị viên có quyền cài đặt chỉ quản trị viên hoặc quản trị viên & chủ sở hữu có quyền chỉnh sửa. Trường thông tin "Mã định danh" không thể chỉnh sửa.