Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chat với Chatbot

  • Từ giao diện chính của chat, nhấn vào thanh tìm kiếm cuộc hội thoại ở thanh công cụ bên trái sẽ hiển thị lên mục Danh sách Chatbot
  • Nhấn vào Danh sách Chatbot sẽ hiển thị ra danh sách các Chatbot ở trong tất cả các tổ chức mà user đang tham gia, nhấn vào chatbot muốn chat cùng để chat
  • Ở màn hình nội dung chat với Chatbot, nhấn vào biểu tượng bot để mở ra menu hiển thị các câu lệnh mà quản trị viên tổ chức đã cài đặt trước đó

  • Chọn câu lệnh mà bạn muốn, chatbot sẽ trả về câu trả lời tương ứng với câu lệnh đó