Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo câu lệnh cho Chatbot

  • Từ màn hình chi tiết của Chatbot, nhấn "Thêm câu lệnh" để tạo câu lệnh mới cho chatbot 

  • Ở màn hình Thêm câu lệnh bao gồm các thông tin: 

1. Menu hiển thị: Đây là mục bắt buộc, mục này sẽ hiển thị lên giao diện khi các thành viên trong tổ chức tương tác với chatbot.

2. Câu lệnh: Đây là mục bắt buộc, câu lệnh nhập vào sẽ mặc định có ký tự / ở phía trước, viết liền không chứa ký tự trắng. Câu lệnh này sẽ gắn tương ứng với menu hiển thị. Các câu lệnh không được trùng nhau trong cùng 1 chatbot.

3. Nội dung phản hồi: Chọn 1 trong 2 mục là Mặc định hoặc Cuộc thăm dò ý kiến:

  • Mặc định: Cho phép bot phản hồi bằng đoạn văn bản kèm hình ảnh 
  • Cuộc thăm dò ý kiến: Cho phép bot phản hồi bằng cuộc thăm dò ý kiến

4. Phản hồi của bot: Tại đây sẽ nhập nội dung mà chatbot sẽ trả về khi thành viên tương tác với chatbot.

Nhấn "Thêm câu lệnh" để tạo câu lệnh mới cho chatbot.