Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo Chatbot

  • Điều kiện để tạo Chatbot: Chỉ user là quản trị viên hệ thống mới có quyền này.
  • Từ màn hình trang chủ, mục quản lý tổ chức ở thanh công cụ bên trái màn hình, nhấn vào mục Quản lý Chatbot để mở ra màn hình quản lý Chatbot.

  • Ở màn hình quản lý Chatbot, nhấn Tạo Chatbot để tạo bot mới cho tổ chức của bạn.
  • Các thông tin để tạo Chatbot mới, bao gồm: 

1. Ảnh đại diện: Nhấn vào biểu tượng camera ở ảnh đại diện mặc định của chatbot để tải lên ảnh đại diện mong muốn. Mục này không bắt buộc, nếu user không đặt ảnh đại diện của chatbot thì ảnh đại diện sẽ là ảnh mặc định. 

2. Tên Chatbot: Đây là mục bắt buộc phải nhập, tên chatbot không được nhập trùng với các chatbot đã tạo trước đó.

3. Mô tả: Đây là mục không bắt buộc để mô tả chi tiết về từng chatbot (nếu có).

4. Webhook URL: Đây là mục không bắt buộc, user nhập đường dẫn liên kết chatbot với bên thứ ba để tích hợp với phần mềm khác (nếu có).

Nhấn "Tạo Chatbot" để tạo chatbot mới.