Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa phân quyền

Chỉnh sửa phân quyền

  1. Điều kiện
    Người dùng là Quản trị viên hệ thống của tổ chức sẽ có quyền chỉnh sửa quyền của các Quản trị viên khác (level thấp hơn).
    Lưu ý: Không thể chỉnh sửa được quyền Quản trị viên hệ thống
  2.  Chỉnh sửa quyền của vai trò (Role)

     Mỗi một vai trò có thể có một hoặc nhiều quyền khác nhau. Quản trị viên hệ thống có thể chỉnh           sửa những quyền này cho từng vai trò. 
      Các bước thực hiện:

     Bước 1: Truy cập vào Trang chủ và chọn Quản lý phân quyền ở thanh menu bên trái
   Bước 2: Chọn quyền muốn chỉnh sửa và chọn "Quyền hạn" hoặc click nút có biểu tượng ... ở cạnh tên phân quyền

    Bước 3: Thay đổi tên và tích chọn/bỏ chọn các quyền để sửa phân quyền mong muốn

     Bước 4: Chọn Lưu => Phân quyền đã được chỉnh sửa thành công

3. Chỉnh sửa vai trò của thành viên trong danh sách Quản trị viên

    Các bước thực hiện:

    Bước 1: Truy cập vào Trang chủ và chọn Quản lý phân quyền ở thanh menu bên trái
 
   Bước 2: sửa quyền của user


   Cách 1: Chọn Danh sách ở phân quyền mà muốn chỉnh sửa và chọn icon cái bút ở tên thành viên muốn chỉnh sửa quyền


Sau đó, chọn Phân quyền muốn cấp lại cho thành viên và chọn Lưu thay đổi => Thành viên được phân quyền mới

Cách 2: Thêm thành viên đã ở trong quyền A vào quyền B
Chọn quyền B => thêm thành viên vào quyền B => thành viên được chuyển sang quyền B, không còn ở quyền A nữa