Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa phân quyền

Xóa phân quyền

  1. Điều kiện
    Chỉ có Quản trị viên của hệ thống mới có quyền xóa các vai trò đã được tạo ra
    Lưu ý: Không thể xóa được vai trò Quản trị viên hệ thống
  2. Các bước thực hiện
    Bước 1: Truy cập vào Trang chủ và chọn Quản lý phân quyền ở thanh menu bên trái
    Bước 2: Chọn phân quyền muốn chỉnh sửa và chọn biểu tượng ... bên cạnh tên của phân quyền rồi chọn Xóa

   Bước 3: Chọn Xóa ở popup xác nhận

Kết quả: phân quyền bị xóa, các thành viên được phân quyền này sẽ trở về vai trò thành viên