Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo phân quyền mới

Tạo phân quyền mới

 Gapowork cung cấp tính năng phân quyền. Giúp tối ưu việc quản trị và tối ưu trong quá trình vận  hành, sử dụng các chức năng. 

Hệ thống quyền trong GapoWork được chia nhỏ thành các nhóm quyền theo các tính năng tương ứng

 1. Điều kiện để có tạo phân quyền
  Người dùng là Quản trị viên hệ thống của tổ chức
 2. Các bước thực hiện
  Bước 1: Truy cập vào trang chủ và chọn Quản lý phân quyền ở menu bên trái

  Bước 2: Chọn nút Thêm hoặc nút dấu "+" để thêm các nhóm quyền cho tổ chức

  Bước 3: Nhập Tên vai trò và tích chọn các quyền (tùy ý) để tạo phân quyền
  Sau khi chọn Xong, phân quyền vừa tạo hiển thị ở màn hình Quản lý phân quyền


 3. Thêm người vào phân quyền
  Bước 1: Chọn phân quyền muốn thêm người ấn nút " Thêm người"

Bước 2: Chọn thành viên muốn thêm và chọn "Xong" để thêm thành viên vào phân quyền đó. 
User được chọn đã có thể thực hiện được quyền

 

Chú ý:  mỗi người dùng chỉ được có một quyền quản trị vào cùng một thời điểm