Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa tên tổ chức

  • Quyền chỉnh sửa này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin tổ chức với được phép sử dụng. 
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng trên máy tính, bản web.

 

Để chỉnh sửa tên của tổ chức, quản trị viên thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Thông tin tổ chức" tại thanh tính năng bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn chỉnh sửa để cập nhật thay đổi tên tổ chức.

Bước 3: Nhập nội dung tên tổ chức muốn thay đổi, cập nhật 

Bước 4: Chọn lưu lại để hoàn thành