Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem domain đã được gắn vào tổ chức

  • Xem domain đã được gắn vào tổ chức chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin tổ chức với được phép sử dụng. 
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng được trên thiết bị máy tính, bản web.
  • Để gắn/bỏ gắn domain (email doanh nghiệp) vào tổ chức, bạn cần được đội ngũ support Gapowork hỗ trợ, hiện tại chưa có tính năng người dùng có thể tự gắn hoặc bỏ gắn domain cho tổ chức. 

Để xem domain đã được gắn vào tổ chức, quản trị viên thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Thông tin tổ chức" tại thanh tính năng bên trái màn hình.

Bước 2: Di chuyển tới mục domain của tổ chức. 

Bước 3: Xem những domain đã được gán vào tổ chức. 

  • Nếu tổ chức đã có domain đã được gắn sẽ hiển thị phía dưới mục domain của tổ chức.

  • Nếu tổ chức chưa có domain được gắn sẽ không hiển thị domain nào phía dưới tổ chức.