Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thay ảnh logo của tổ chức

  • Quyền thay đổi này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền cài đặt thông tin tổ chức với được phép sử dụng. 
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng được trên thiết bị máy tính, bản web. 

 

Để thay đổi logo của tổ chức, quản trị viên thực hiện theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào phần "Thông tin tổ chức" tại thanh tính năng bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn thêm logo tổ chức.

Bước 3: Tải logo mới từ thư viện máy tính để cập nhật 

Bước 4: Căn chỉnh độ to, nhỏ của ảnh logo theo mong muốn.

Bước 5: Click vào "chọn" để cập nhật ảnh logo mới của tổ chức.

Bước 6: Chọn lưu lại để hoàn thành việc thay đổi ảnh logo tổ chức.