Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem dữ liệu chấm công của tổ chức (Xem, Tìm kiếm và Xuất dữ liệu chấm công)

Xem dữ liệu chấm công của tổ chức (Dành riêng cho quản trị viên)


Bạn có thể xem dữ liệu của thành viên trong tổ chức nếu bạn là quản trị viên. Để xem dữ liệu chấm công của thành viên trong tổ chức, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập theo đường dẫn: Tính năng/ Chấm công
B2. Nhấn chọn vào tab Của tổ chức

1. Xem dữ liệu chấm công của thành viên

Bạn có thể xem dữ liệu chấm công của các thành viên trong tổ chức theo thời gian cụ thể dưới dạng lịch biểu:

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem được thông tin ca làm việc chi tiết bằng cách nhấn chọn vào một ca làm việc cụ thể. Sau khi nhấn chọn, bạn có thể xem thêm các thông tin liên quan đến ca làm việc như:

  • Ca công: Tên ca làm việc, mã ca làm việc, giờ làm việc, giờ chấm công thực tế (nếu có), số phút đi muộn/về sớm (nếu có), tổng số giờ làm việc (nếu có)

  • Đơn từ: Hiển thị danh sách các đơn từ đăng ký vắng mặt mà thành viên đó đã thực hiện, bao gồm tất cả các trạng thái: Chờ duyệt, đã duyệt, từ chối, đã hủy.

  • Lịch sử chấm công: Hiển thị lịch sử chấm công mà thành viên đó đã thực hiện.

2. Tìm kiếm dữ liệu chấm công

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu chấm công của một thành viên bằng cách nhập tên hoặc mã nhân viên vào ô tìm kiếm. Hoặc xem dữ liệu chấm công theo phòng ban bằng cách chọn phòng ban muốn tra cứu tại mục phòng ban.

3. Xuất dữ liệu chấm công

Bạn có thể tải xuống file excel danh sách ca làm việc hiện có trong tổ chức bằng cách nhấn vào nút [Tải xuống excel] ở góc phải màn hình.