Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem dữ liệu chấm công của tôi (Xem và Xuất dữ liệu chấm công)

Xem dữ liệu chấm công của tôi

1. Xem dữ liệu chấm công trên web

Tất cả thành viên trong tổ chức có thể truy cập và xem dữ liệu chấm công của mình. Để xem dữ liệu chấm công của bản thân, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập theo đường dẫn: Tính năng/ Chấm công
B2. Nhấn chọn vào tab Của tôi nếu bạn là quản trị viên.

Ở màn hình dữ liệu chấm công của tôi, bạn có thể xem được các thông tin chấm công như sau:

 • Ngày công: Tổng số ngày công làm việc thực tế/Tổng số ngày công trong tháng
 • Đi muộn/về sớm: Tổng số lần đi muộn/về sớm phát sinh trong tháng
 • Nghỉ làm: Số ngày công nghỉ làm không xin phép hoặc xin phép nhưng không/chưa được phê duyệt.
 • Dữ liệu chấm công chi tiết theo thời gian.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem được thông tin ca làm việc chi tiết bằng cách nhấn chọn vào một ca làm việc cụ thể. Sau khi nhấn chọn, bạn có thể xem thêm các thông tin liên quan đến ca làm việc như:

 • Ca công: Tên ca làm việc, mã ca làm việc, giờ làm việc, giờ chấm công thực tế (nếu có), số phút đi muộn/về sớm (nếu có), tổng số giờ làm việc (nếu có)
 • Đơn từ: Hiển thị danh sách các đơn từ đăng ký vắng mặt mà bạn đã thực hiện, bao gồm tất cả các trạng thái: Chờ duyệt, đã duyệt, từ chối, đã hủy.
 • Lịch sử chấm công: Hiển thị lịch sử chấm công mà bạn đã thực hiện.

2. Xem dữ liệu chấm công trên điện thoại

Tất cả thành viên trong tổ chức có thể truy cập và xem dữ liệu chấm công của mình. Để xem dữ liệu chấm công của bản thân, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào mục Chấm công


B2. Nhấn chọn vào tab Bảng công

Ở màn hình dữ liệu chấm công của tôi, bạn có thể xem được các thông tin chấm công như sau:

 • Ngày công: Tổng số ngày công làm việc thực tế/Tổng số ngày công trong tháng
 • Đi muộn/về sớm: Tổng số lần đi muộn/về sớm phát sinh trong tháng.
 • Nghỉ làm: Số ngày công nghỉ làm không xin phép hoặc xin phép nhưng không/chưa được phê duyệt.
 • Dữ liệu chấm công chi tiết theo thời gian.
   

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem được thông tin ca làm việc chi tiết bằng cách nhấn chọn vào một ca làm việc cụ thể. Sau khi nhấn chọn, bạn có thể xem thêm các thông tin liên quan đến ca làm việc như:

 • Ca công: Tên ca làm việc, mã ca làm việc, giờ làm việc, giờ chấm công thực tế (nếu có), số phút đi muộn/về sớm (nếu có), tổng số giờ làm việc (nếu có)
 • Đơn từ: Hiển thị danh sách các đơn từ đăng ký vắng mặt mà bạn đã thực hiện, bao gồm tất cả các trạng thái: Chờ duyệt, đã duyệt, từ chối, đã hủy.
 • Lịch sử chấm công: Hiển thị lịch sử chấm công mà bạn đã thực hiện.

3. Xuất dữ liệu chấm công

Bạn có thể tải xuống file excel dữ liệu chấm công của bản thân bằng cách nhấn vào nút [Tải xuống excel] ở góc phải màn hình.