Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thực hiện chấm công

Thực hiện chấm công


Sau khi quản trị viên phân ca thành công, thành viên trong tổ chức có thể thực hiện chấm công vào và ra bằng điện thoại khi đến giờ chấm công. Để chấm công, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Trên màn hình Menu, nhấn chọn mục Chấm công


Bước 2. Khi đến giờ chấm công, nhấn nút [Chấm công vào].

Bước 3. Trường hợp quản trị viên có yêu cầu chấm công bằng hình ảnh, thực hiện chụp ảnh chân dung bằng camera trước để hoàn tất.

Bước 4. Nhấn nút [Chấm công ra] khi đến giờ chấm công ra. Nút [Chấm công ra] chỉ xuất hiện sau khi bạn chấm công vào thành công.

Lưu ý:

  • Bạn cần phải đứng trong phạm vi địa chỉ được phép chấm công;
  • Bạn cần phải kết nối với wifi của tổ chức để chấm công trong trường hợp quản trị viên cài đặt phương thức chấm công và Chấm công theo vị trí và wifi
  • Bạn chỉ có thể chấm công vào khi đến giờ chấm công. Khi chưa đến giờ chấm công (theo cài đặt của quản trị viên) bạn sẽ không thể thực hiện chấm công.