Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Lưu ý trong quản lý ghi nhận

  • Tính năng này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền sử dụng tính năng quản lý ghi nhận, với được sử dụng. 
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng trên máy tính, bản web.
  • Huy hiệu đặc biệt chỉ những thành viên được thêm vào sử dụng mới được phép sử dụng.
  • Huy hiệu thường tất cả các thành viên trong tổ chức đều được phép sử dụng.
  • Không thể tạo tên huy hiệu trùng nhau, bao gồm các tên huy hiệu đã tạo trước đây hoặc đã xóa.