Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tải file excel dữ liệu ghi nhận của tổ chức

  • Tính năng này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền sử dụng tính năng quản lý ghi nhận.
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng trên máy tính, bản web.

 

  • Để tải file excel dữ liệu ghi nhận của tổ chức , bạn cần làm theo các bước sau: 

Bước 1: Quản trị viên vào tính năng "Quản lý ghi nhận" tại thanh tính năng góc trái màn hình.

 

Bước 2: Tại giao diện "Quản Lý Ghi Nhận" chọn bảng xếp hạng Ghi nhận và chọn tải xuống Excel.

Bước 3: Sau khi tải xuống Excecl, chọn thời gian cần tải sau đấy ấn đã hiểu.

 

Bước 4: Hiển thị tập tin đang được xử lý sau đấy chọn đã hiểu.

Bước 5: Sau khi tải xuống sẽ hiện noti tại gốc phải màn hình chọn Bẳng thống kê đã sẵn sàng tài xuống.

Bước 6:  Tại tệp tin đã sẵn sàng để tải xuống ấn "Tải xuống".