Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem bảng xếp hạng ghi nhận trong tổ chức

  • Tính năng này chỉ có quản trị viên của hệ thống hoặc quản trị viên được thêm quyền sử dụng tính năng quản lý ghi nhận.
  • Tính năng này chỉ có thể sử dụng trên máy tính, bản web.

Để xem bảng xếp hạng ghi nhận trong tổ chức, bạn cần làm theo các bước sau: 

 

Bước 1: Quản trị viên vào tính năng "Quản lý ghi nhận" tại thanh tính năng góc trái màn hình.

Bước 2: Chọn bảng xếp hạng để xem danh sách ghi nhận của các thành viên trong tổ chức.

 

Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần xem xếp hạng ghi nhận trong tổ chức. 

Tại bước này bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để kiểm tra số ghi nhận của từng thành viên riêng lẻ. 

Bước 4: Bảng xếp hạng hiển thị.

  • Bảng xếp hạng bao gồm tên thành viên, số lượng huy hiệu đặc biệt được ghi nhận, số lượng huy hiệu thường được ghi nhận, tổng số lượng huy hiệu (Gồm huy hiệu thường và huy hiệu đặc biệt cộng lại)
  • Huy hiệu sẽ được xếp hạng từ cao xuống thấp theo số tổng huy hiệu, thành viên có nhiều huy hiệu nhất sẽ được hiển thị trên đầu, thành viên có ít huy hiệu nhất sẽ được hiển thị phía dưới, theo thứ tự giảm dần.
  • Có thể xem chi tiết từng huy hiệu của thành viên được ghi nhận tại phần xem chi tiết bên cạnh tổng số huy hiệu đã được ghi nhận.