Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phân ca làm việc (Thêm mới phân ca)

Thêm mới phân ca
Ở màn hình này, bạn có thể thực hiện phân ca làm việc cho một thành viên, một nhóm đối tượng và tất cả thành viên trong tổ chức.

Để thực hiện phân ca, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn hình Quản lý phân ca theo đường dẫn: Quản lý tổ chức/Quản lý chấm công/Quản lý phân ca/Phân ca làm việc
B2. Nhấn nút [Thêm mới]

 

B3. Trên màn hình Phân ca làm việc , nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Tiêu đề: Nhập tên gợi nhớ cho phân ca. Tiêu đề có tối đa 50 ký tự. Ví dụ: Lịch làm việc khối văn phòng, lịch làm việc khối cửa hàng…
 • Ca làm việc: Nhấn chọn vào ô ca làm việc và chọn ca làm việc tương ứng trong cửa sổ danh sách ca làm việc.
  + Chỉ được phép chọn một trong hai loại giờ làm việc: giờ làm việc cố định hoặc giờ làm việc linh hoạt
  + Đối với giờ làm việc cố định: Được phép chọn một hoặc nhiều ca làm việc không trùng giờ trong một phân ca
  + Đối với giờ làm việc linh hoạt: Chỉ được phép chọn một ca làm việc trong một phân ca
 • Đối tượng áp dụng:
  + Tất cả thành viên: Chọn giá trị này nếu bạn muốn áp dụng ca làm việc tương ứng cho tất cả thành viên trong tổ chức
  + Chỉ định thành viên: Chọn giá trị này nếu bạn muốn áp dụng ca làm việc tương ứng cho một đối tượng cụ thể. Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều thành viên, phòng ban, nhóm chat.
 • Thời gian áp dụng:
  - Khoảng thời gian: Chọn giá trị này nếu bạn muốn áp dụng trong một khoảng thời gian liên tục. Trường hợp chọn khoảng thời gian, bạn cần nhập thêm các thông tin sau:
  + Thời gian bắt đầu và kết thúc. Thời gian kết thúc có thể để là ‘Vô hạn’, tức không xác định ngày kết thúc áp dụng phân ca.
  + Ngày làm việc áp dụng: Chọn ngày làm việc áp dụng trong khoảng thời gian đã chọn trước đó. Gồm có các giá trị: Từ thứ 2 đến thứ 7 và chủ nhật.
  - Ngày cụ thể: Chọn giá trị này nếu bạn muốn áp dụng trong một hoặc nhiều ngày cụ thể.  Để chọn ngày cụ thể, vui lòng nhấn vào biểu tượng lịch biểu và chọn một hoặc nhiều ngày theo nhu cầu của bạn.

B4. Nhấn nút [Lưu] để hoàn tất việc phân ca; nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ phân ca làm việc. Bạn có thể kiểm tra kết quả phân ca theo lịch biểu tại màn hình Phân ca trên lịch.