Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phân ca trên lịch (Xem dữ liệu phân ca, Phân ca, Chỉnh sửa phân ca,Tìm kiếm phân ca, Xuất dữ liệu phân ca)

Phân ca trên lịch


Ở màn hình này, bạn có thể xem kết quả phân ca làm việc; phân ca và chỉnh sửa phân ca cho thành viên trong tổ chức.

1.Xem dữ liệu phân ca
Bạn có thể xem kết quả phân ca dưới dạng lịch biểu một cách trực quan sau khi thực hiện phân ca làm việc thành công.

Để xem kết quả phân ca, vui lòng truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý tổ chức/Quản lý chấm công/Quản lý ca làm việc/Phân ca trên lịch

Hệ thống sẽ tự động hiển thị dữ liệu phân ca sau một vài giây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chủ động cập nhật bằng cách nhấn nút [Cập nhật dữ liệu] trên màn hình trong trường hợp hệ thống mất nhiều thời gian để hiển thị dữ liệu hơn bình thường.

2. Phân ca, điều chỉnh phân ca
a. Phân ca
Để thực hiện phân ca cho một nhân viên, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn hình Phân ca trên lịch theo đường dẫn: Quản lý tổ chức/Quản lý chấm công/Quản lý ca làm việc/Phân ca trên lịch
B2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) ở ngày tháng và nhân viên mà bạn muốn thực hiện phân ca.

B3. Trên cửa sổ Phân ca, chọn ca làm việc mà bạn muốn phân cho thành viên đã chọn. Sau đó, nhấn nút [Lưu] để hoàn tất.


b. Chỉnh sửa phân ca làm việc
Sau khi phân ca thành công, bạn có thể chỉnh sửa phân ca của thành viên tại một thời gian nhất định. Để chỉnh sửa phân ca, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn hình Phân ca trên lịch theo đường dẫn: Quản lý tổ chức/Quản lý chấm công/Quản lý ca làm việc/Phân ca trên lịch
B2. Nhấn chọn vào một phân ca của thành viên mà bạn muốn chỉnh sửa

B3. Trên cửa sổ Ca làm việc, nhấn chọn [Thêm ca làm việc]

B4. Trên cửa sổ Thêm ca làm việc, chọn/bỏ chọn ca làm việc mà bạn muốn điều chỉnh cho thành viên ở ngày làm việc tương ứng. Sau đó, nhấn nút [Lưu] để hoàn tất.

3. Tìm kiếm phân ca

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu phân ca của một thành viên, một phòng ban theo thời gian bằng cách:

  • Nhập tên thành viên mà bạn muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm
  • Chọn phòng ban mà bạn muốn xem dữ liệu phân ca ở mục Phòng ban
  • Chọn thời gian muốn xem dữ liệu phân ca ở mục Thời gian

4. Xuất dữ liệu phân ca

Bạn có thể tải xuống file excel danh sách ca làm việc hiện có trong tổ chức bằng cách nhấn vào nút [Tải xuống excel] ở góc phải màn hình.