Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Quản lý phân ca làm việc (Tìm kiếm phân ca, Xóa ca)

Quản lý phân ca làm việc


Sau khi phân ca làm việc thành công, bạn có thể quản lý các phân ca đã tạo ở màn hình Danh sách phân ca làm việc.

1. Tìm kiếm phân ca làm việc

Bạn có thể tìm kiếm ca làm việc đã tạo bằng cách nhập tên phân ca làm việc tại ô tìm kiếm. 

2. Xóa ca làm việc

Bạn có thể xóa một phân ca làm việc đã tạo trước đó. Để thực hiện xóa phân ca làm việc, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1. Nhấn chọn nút [Xóa] ở phân ca làm việc mà bạn muốn xóa

B2. Trên cửa sổ xác nhận xóa phân ca làm việc, nhấn nút [Xóa] để thực hiện xóa phân ca làm việc; nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ việc xóa phân ca làm việc.

Lưu ý: Trường hợp phân ca làm việc mà bạn muốn xóa đã được phân ca cho thành viên trong tổ chức, sau khi xóa:

  • Phân ca làm việc sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống;
  • Dữ liệu chấm công trước ngày thực hiện xóa sẽ giữ nguyên;
  • Dữ liệu chấm công của ngày thực hiện xóa sẽ bị xóa khỏi hệ thống;
  • Thành viên trong tổ chức sẽ không thể thực hiện chấm công cho phân ca làm việc đã bị xóa kể từ ngày thực hiện xóa trở về sau.