Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chuyển thành viên sang phòng ban khác

Chuyển thành viên sang phòng ban khác

Để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban, vui lòng truy cập tính năng tại menu "Tất cả thành viên" trên https://www.gapowork.vn rồi thực hiện theo các bước sau.

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 1
  • Lưu ý: Chỉ Quản trị viên của tổ chức mới có thể sử dụng tính năng này

Bước 1: Chọn những thành viên bạn muốn điều chuyển

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 2

Bước 2: Chọn "Chuyển phòng ban"

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 3

Bước 3: Chọn phòng ban bạn muốn chuyển các thành viên này đến và chọn "Xong" để hoàn thành việc chuyển phòng ban

Làm thế nào để điều chuyển nhiều thành viên giữa các phòng ban? - Ảnh 4

Lưu ý:

  • Trực thuộc trực tiếp: Thành viên thuộc trực tiếp phòng ban cha thì admin có thể duy chuyển được.
  • Trực thuộc gián tiếp: khi thành viên trực thuộc gián tiếp phòng ban ( tức là chỉ ở phòng ban con) thì phải vào đúng phòng ban mới có thể duy chuyển được.
  • Trường hợp ghi đè hoặc đã thuộc phòng ban hoặc trực thuộc gián tiếp sẽ xử lý ngầm bỏ user đấy chuyển các user khác.
  • Có thể chuyển thành viên sang nhiều phòng ban