Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thêm trưởng bộ phận trong phòng ban

Thêm trưởng bộ phận trong phòng ban

Trực thuộc trực tiếp:

Admin vào một phòng ban bất kì, chọn thành viên muốn thêm làm Trưởng bộ phận. Thành viên được thêm làm trưởng bộ phận sẽ hiển thị icon màu đỏ, có quyền tạo nhóm liên kết, và thêm thành viên vào phòng ban.

Trực thuộc gián tiếp:

Khi thành viên trực thuộc gián tiếp phòng ban ( tức là chỉ ở phòng ban con) thì admin phải vào đúng phòng ban mới có thể thêm quyền làm trưởng bộ phận cho thành viên được.