Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Thêm thành viên vào phòng ban

Thêm thành viên vào phòng ban

Ta thêm thành viên vào phòng ban bằng những cách sau:

Cách 1:

Vào trực tiêp phòng ban, ấn " Thêm vào phòng ban" . Sau đó admin chọn thành viên muốn thêm vào phòng ban. Ta có thể thêm thành viên vào phòng ban:

  • Thêm từng thành viên.
  • Thêm thành viên từ phòng ban khác.
  • Thêm thành viên từ chức vụ.

Cách 2:

Vào 1 thành viên bất kỳ, ấn " chỉnh sửa thông tin".

Với cách này, admin có thể thêm thành viên được vào nhiều phòng ban và chức vụ mà không giới hạn. Khi admin chỉnh sửa thông tin xong, ấn "Lưu lại" thành viên hiển thị ở tất cả vị trí công việc mà admin đã chỉnh sửa. 

Cách 3:

Ta thêm thành viên vào tổ chức. Với cách này  thành viên thêm vào sẽ ở trạng thái chưa hoạt động, khi thành viên active tài khoản vào tổ chức sẽ ở phòng ban mà admin đã thêm vào. 

Lưu ý:

  • Với cách 1 và cách 2, ta có thể dùng được cho thành viên đang hoạt động và chưa hoạt động
  • Với cách 3, thành viên chưa hoạt động