Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo chức vụ mới

Tạo chức vụ mới

Để tạo chức vụ mới trong Sơ đồ tổ chức trên GapoWork nhằm mục đích thiết lập và quản lý thành viên tốt hơn theo cấu trúc của tổ chức, vui lòng truy cập tính năng tại menu "Tất cả thành viên" trên https://www.gapowork.vn rồi thực hiện theo các bước sau.

Làm thế nào để tạo chức vụ mới? - Ảnh 1

Bước 1: Nhập tên Chức vụ cần thêm ở tab "Chức vụ", nằm trên thanh menu bên trái

Làm thế nào để tạo chức vụ mới? - Ảnh 2

Bước 2: Ấn "Thêm" để thêm chức vụ mới

Bước 3: Lặp lại việc tạo phòng ban cho đến khi hoàn thiện sơ đồ tổ chức

Làm thế nào để tạo chức vụ mới? - Ảnh 3

LƯU Ý:

  • Chỉ Quản trị viên của tổ chức được khởi tạo Sơ đồ tổ chức
  • Thành viên có thể chọn bất kì chức vụ nào trong Sơ đồ tổ chức, không bị giới hạn theo phòng ban
  • Sau khi áp dụng Sơ đồ tổ chức, thông tin phòng ban và chức vụ mà thành viên đã nhập (nếu có) sẽ được thay thế bằng thông tin phòng ban và chức vụ được cài đặt theo Sơ đồ tổ chức
  • Mọi thành viên trong tổ chức sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật phòng ban và chức vụ theo Sơ đồ tổ chức đã cài đặt

 

Làm thế nào để tạo chức vụ mới? - Ảnh 4