Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Dự án nhóm cộng tác là gì ?

Dự án nhóm cộng tác là gì ?
 

Tính năng quản lý công việc có thể được áp dụng cho các nhóm chat, được gọi là dự án nhóm cộng tác.

Ở đây người dùng có thể thực hiện các hoạt động tương tự như công việc của dự án chung.

Làm thế nào để tạo dự án nhóm cộng tác ?

Bước 1: Thực hiện khởi tạo thành công một nhóm chat.

Bước 2: Kích hoạt chức năng công việc.

  • Tất cả thành viên trong nhóm chat đều có thể kích hoạt chức năng công việc.
  • Nhấn vào "Công việc" để truy cập trang công việc.

Bước 3: Nhấn nút "Kích hoạt chức năng công việc"

==> Sau khi kích hoạt chức năng công việc, hiển thị giao diện dự án nhóm cộng tác như sau: