Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo thư mục trong dự án

Sau khi tạo một dự án, người dùng có thể tạo ra nhiều thư mục trong đó.

Các bước tạo thư mục trong dự án

Bước 1: Nhấn vào dấu "+" ở dự án muốn tạo thư mục, sau đó nhấn vào "Thêm thư mục".

Bước 2: Nhập tên cho thư mục ở thanh "Đặt tên cho thư mục...".

Bước 3: Nhấn vào "Lưu" để tạo hoàn thành tạo thư mục mới.

Sau khi tạo thành công thư mục, người dùng có thể đổi tên mới cho thư mục bằng cách nhấn nút "...", sau đó nhân nút "Đổi tên thư mục".

Nhập tên mới cho thư mục và nhấn nút "Lưu".