Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Đối chiếu lịch với đồng nghiệp

Đối chiếu lịch với thành viên của các tổ chức mà bạn tham gia.

Bước 1: Ở Lịch, nhấn chuột [Đối chiếu với đông nghiệp]để nhập tên của đồng nghiệp

Bước 2: Nhấn chọn vào [Tên đồng nghiệp]

  • Sự kiện chung của bạn và người đối chiếu sẽ hiện trên lịch.

  • Sự kiện chỉ có bạn mà không có người đối chiếu.

  • Sự kiện của người đối chiếu mà không có bạn.

Bước 3: Chỉnh sửa danh sách người đối chiếu

Nhấn vào biểu tượng [-] để bỏ người đối chiếu hoặc nhập ở [Đối chiếu với đồng nghiệp] để chọn thêm người đối chiếu.