Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xác nhận tham gia hoặc không tham gia sự kiện

Người tạo, người được mời tham gia sự kiện có thể xác nhận tham gia hoặc không tham gia sự kiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở cửa sổ Chi tiết sự kiện

Cách 1: Nhấn vào sự kiện trên lịch biểu. Tùy chọn thời gian của lịch biểu để nhấn chọn vào sự kiện bạn muốn xác nhận

Cách 2: Nhấn vào thông báo sự kiện. Nhấn vào bất kỳ thông báo nào liên quan đến sự kiện (trừ Thông báo xoá sự kiện để mở cửa sổ chi tiết sự kiện)

Bước 2: Ở cửa sổ chi tiết sự kiện, nhấn nút [Tham gia] để xác nhận tham gia; nhấn nút [Không] để xác nhận không tham gia sự kiện

Đối với sự kiện lặp, người dùng có thể tuỳ chọn sự kiện đồng ý hoặc từ chối:

  • Chỉ sự kiện này
  • Sự kiện này và các sự kiện tiếp theo