Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phê duyệt yêu cầu phòng họp

Phê duyệt đặt phòng họp bằng cách:

1. Màn hình Đặt phòng họp

Bước 1: Nhấn vào phòng muốn phê duyệt.

Bước 2: Nhấn chọn sự kiện cần phê duyệt để mở cửa sổ phê duyệt của sự kiện đó.

Nếu 2 yêu cầu trùng phòng họp và trùng giờ, đồng ý một yêu cầu thì yêu cầu còn lại sẽ tự động bị từ chối.

Người dùng có thể xem lại nhưng yêu cầu đã được đồng ý hoặc từ chối

Bước 3: Ở cửa sổ Chi tiết đặt phòng họp, nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận đã đặt phòng họp thành công; nhấn nút [Từ chối] để từ chôi đặt phòng họp không thành công.

2. Cửa sổ Phê duyệt phòng họp (Web)

Bước 1: Ở màn Lịch, nhấn vào [Yêu cầu phê duyệt]

Ngoài ra, Quản trị viên hệ thông có thể mở [Yêu cầu phê duyệt] ở màn Quản lý phòng họp

Bước 2:  Ở cửa sổ Phê duyệt phòng họp, nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận đã đặt phòng họp thành công; nhấn nút [Từ chối] để từ chôi đặt phòng họp không thành công.