Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Giới thiệu tính năng Khảo sát

Tính năng khảo sát thành viên giúp việc tạo cuộc khảo sát cho thành viên trong tổ chức được thuận tiện hơn. Thay vì phải sử dụng công cụ của bên thứ ba, giờ đây tất cả thành viên của GapoWork đều có thể tạo khảo sát để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên hoặc thăm dò ý kiến cho những tính năng sắp ra mắt.

Khảo sát được chia thành: Khảo sát một lần và khảo sát định kỳ, khảo sát mẫu

 • Khảo sát môt lần: Chỉ diễn ra với một kỳ duy nhất và được trả lời một lần. Khi hết thời hạn sẽ đóng khảo sát và không thể trả lời đối với khảo sát có thời hạn. Người dùng cũng có thể tạo khảo sát không thời hạn.
 • Khảo sát định kỳ: Gồm định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần. Người dùng tạo khảo sát định kỳ với cùng một bộ câu hỏi sẽ được trả lời vào hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng mà không phải tạo bộ câu hỏi mới. Khi đến kì sẽ thông báo đến các thành viên để họ biết trả lời 
 • Khảo sát mẫu: Người dùng có thể tạo khảo sát và lưu thành mẫu để dùng sau này. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp một số khảo sát mẫu có sẵn để người dùng lựa chọn như: Đánh giá mức độ hải lòng của nhân viên, Đánh giá hiệu quả làm việc cuối năm, ...

Dưới đây là các tính năng chính của Khảo sát mà GapoWork cung cấp:

 • Tạo khảo sát định kỳ, khảo sát 1 lần, khảo sát mẫu (chỉ web)
 • Edit khảo sát
 • Trả lời khảo sát
 • Xóa khảo sát
 • Người tạo view câu trả lời của người trả lời khảo sát
 • Lưu nháp khảo sát (chưa có)
 • Download file câu trả lời
 • Tạm dừng/ bắt đầu khảo sát (đối với khảo sát định kỳ)

Để bắt đầu sử dụng,  chọn biểu tượng Khảo sát tại left menu