Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa khảo sát

Xóa khảo sát

Người dùng có thể xóa các loại khảo sát do chính mình tạo ra: Khảo sát một lần, khảo sát định kỳ, khảo sát mẫu.

Đối với khảo sát 1 lần, khảo sát định kỳ:  người dùng chọn khảo sát muốn xóa và click vào vào danh sách chức năng tại danh sách khảo sát.

   

Đối với khảo sát mẫu: chỉ xóa được mẫu do người dùng tạo ra

Người dùng click danh sách khảo sát mẫu và chọn khảo sát mẫu cần xóa