Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tham gia tổ chức qua link

Tham gia tổ chức qua link
 

Quản trị viên vào màn quản lý thành viên, ấn " Gửi link mời" .

Ở đây, Quản trị viên có thể chia sẻ link mời cho tất tất cả mọi người để tham gia tổ chức bằng cách tham gia vào bằng link hoặc mã QR.

Ngoài ra ở đây, admin có thể tạo link lời mời mới và tắt link lời mời. Trường hợp, admin bật quyền " Quản trị viên phê duyệt" thì tất cả thành viên tham gia tổ chức phải được admin phê duyệt thì mới có thể vào tổ chức. Nếu admin " từ chối" user không có thể tham gia tổ chức, nếu admin "phê duyệt" user tham gia tổ chức.

Admin có thể cài đặt thời gian cho link tham gia tổ chức. Khi hết hạn thì user không thể tham gia tổ chức được nữa.