Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa và vô hiệu hóa thành viên

Xóa thành viên

Admin xóa thành viên khỏi tổ chức với các trường hợp:

  • User đang hoạt động có key đăng nhập không cùng domain trong tổ chức hoặc tổ chức không có domain verify.

  •  User chưa hoạt động , admin hủy lời mời.

Khi xóa thành viên hoặc hủy lời mời, thì 2 account này đều không còn ở trong tổ chức.

Vô hiệu hóa thành viên

Admin vô hiệu hóa thành viên khỏi tổ chức với các trường hợp:

  • User đăng nhập bằng mã định danh.
  • User đăng nhập với domain đã verify.

User bị vô hiệu hóa sẽ không còn ở trong tổ chức và không thể đăng nhập được

Lưu ý:

  • Khi user bị vô hiệu hóa được admin bỏ vô hiệu hóa, user có thể sử dụng lại như một account bình thường.

  • Với trường hợp, user thuộc nhiều tổ chức, khi được bỏ vô hiệu hóa thì chỉ còn dữ liệu ở tổ chức có domain đã verify hoặc đăng nhập bằng mã định danh.
  • Khi user bị vô hiệu hóa và xóa thành viên khỏi danh sách vô hiệu hóa, user đó có quyền đăng kí lại tài khoản mới và dùng như một account mới.