Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xuất danh sách toàn thành viên của tổ chức

Xuất danh sách toàn thành viên của tổ chức

Vào màn quản lý thành viên, ấn " xuất danh sách"

File excel sẽ được xử lý, thành viên sẽ nhận được thông báo khi tệp tin đã sẵn sàng để tải xuống. Thành viên ấn vào thông báo để tải file excel về.

Trong file, sẽ bao gồm tất cả thông tin của thành viên đó trong tổ chức.

Phòng ban

Tư tượng như trường hợp với toàn tổ chức, ta vào phòng ban bất kì để xuất danh sách thành viên.

Lưu ý: trong file excel, ta có thể lấy được user_id của thành viên.