Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Bình luận bài đăng bao gồm bài đăng cá nhân & bài đăng nhóm

Thành viên có thể bình luận bài viết tại Trang chủ; Trang cá nhân; trang Thảo luận trong nhóm mà thành viên đó xem được. Để thực hiện bình luận, bạn có thể thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Ở bài đăng, nhấn vào [Viết bình luận] để nhập nội dung bình luận

Bước 2: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ bình luận

  1. Nhấn vào dòng chữ [Viết bình luận...] để nhập nội dung bình luận

Mỗi bình luận chỉ có thể có 1 ảnh hoặc 1 video hoặc 1 file đính kèm hoặc 1 nhãn dán; không thể bình luận ảnh, video, file, sticker trên cùng 1 bình luận

Đối với bài đăng có từ 2 ảnh hoặc video trở lên thì thành viên nhấn chọn ảnh vào thực hiện bình luận cho từng ảnh hoặc video

2.Bạn có thể gõ [@] để nhắc 1 hoặc nhiều thành viên vào bình luận

3. Nhấn vào biểu tượng [Biểu tượng cảm xúc] để thêm biểu tượng cảm xúc vào bình luận

4. Nhấn vào biểu tượng [Đính kèm file] để thực hiện đính kèm file vào bình luận

5. Nhấn vào biểu tượng [Đính kèm Ảnh/Video] để đính kèm ảnh và video vào bài viết

6. Nhấn vào biểu tượng [Bình luận bằng nhãn dán] để bình luận bài viết

7. Trả lời bình luận

Khi nhấn chọn vào Trả lời, thành viên có thể thực hiện bình luận như 1 bình luận thường.

Bước 3.  Nhấn nút [Enter] để gửi bình luận