Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Đăng bài viết cá nhân & Đăng bài viết trong nhóm

I. Đăng bài viết cá nhân

Để đăng bài viết cá nhân, thành viên trong tổ chức có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Đăng bài ở Trang chủ

Cách 2: Đăng bài ở Trang cá nhân

Thành viên của hệ thống có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

B1: Ở Trang chủ hoặc Trang có nhân, nhấn vào [Bạn đang nghĩ gì?] để mở cửa sổ Tạo bài viết

B2: Ở của sổ Tạo bài viết bạn có thể tùy chọn thực hiện các nội dung sau:

  1. Tùy chọn chế độ đăng bài viết, nhấn nút [Toàn tổ chức] để toàn bộ thành viên trong tổ chức sẽ xem được bài đăng của bạn; nhấn nút [Chỉ mình tôi] để chỉ mình bạn xem được bài đăng của bạn.

2. Nhấn vào dòng chữ [Bạn đang nghĩ gì?] để nhập nội dung bài viết. 

3. Dùng thanh RTF để trình bày nội dung bài viết 

4. Gõ [@] để nhắc 1 hoặc nhiều thành viên vào bài viết

5. Nhấn vào biểu tượng [Biểu tượng cảm xúc] để thêm biểu tượng cảm xúc vào bài viết

6. Nhấn vào biểu tượng [Chọn ảnh nền] để tùy chọn ảnh nền cho bài viết

  • Chỉ được nhập tối đa 4 dòng, nếu quá 4 dòng thì ảnh nền sẽ bị xóa
  • Bài viết có ảnh nền sẽ không đính kèm được ảnh hoặc video

7. Nhấn vào biểu tượng [Đính kèm Ảnh/Video] để đính kèm ảnh và video vào bài viết

  • Có thể đính kèm được tối đa 100 ảnh bao gồm ảnh, ảnh động & tối đa 5 video
  • Có thể thêm mô tả cho từng ảnh, video đính kèm
  • Có thể sắp xếp bổ cục từng ảnh, video đính kèm

Đối với bài viết >1 media, nhấn nút [Bố cục] bạn có thể chọn bố cục cho media

Nhấn vào [Sửa] để sắp xếp thứ tự media

8. Nhấn vào biểu tượng [Phát trực tiếp] để tạo bài viết phát trực tiếp

9. Nhấn vào biểu tượng [Ghi nhận] để tạo bài viết ghi nhận 1 hoặc nhiều thành viên

10. Nhấn vào biểu tượng [Gắn thẻ đồng nghiệp] để gắn thẻ đồng nghiệp vào bài viết

11. Nhấn vào biểu tượng [Bình chọn] để tạo bài viết bình chọn

12. Nhấn vào biểu tượng [Hỏi đáp ẩn danh] để tạo bài viết hỏi đáp ẩn danh

13. Nhấn vào biểu tượng [Đặt lịch bài viết] để đăng bài viết theo đúng thời gian mà người tạo đã đặt

B3: Ở cửa sổ tạo bài viết, ấn nút [Đăng] để đăng bài viết đã tạo

 
Sau khi được đăng, bài viết ở hiển thị ở Trang chủ và ở Trang cá nhân của người đăng bài

II. Đăng bài viết trong nhóm

Để đăng bài viết trong nhóm, thành viên trong nhóm thuộc tổ chức có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Đăng bài ở Trang nhóm

Cách 2: Đăng bài ở trang Thư viện

 

Để đăng bài viết trong nhóm, các thành viên thực hiện theo các bước dưới đây:

B1: Ở Trang nhóm tại mục Thảo luận, nhấn vào [Chia sẻ với nhóm] để mở cửa sổ Tạo bài viết

Hoặc ở trang Thư viện, nhấn vào [Tải lên] để mở cửa số Tạo bài viết

B2: Ở cửa sổ Tạo bài viết, bạn có thể tùy chọn để thực hiện các nội dung sau:

Tạo bài viết trong nhóm cũng tương tự như tạo bài viết cá nhân và bổ sung thêm Đính kèm file, không tạo Ghi nhận & Hỏi đáp ẩn danh

Bạn có thể nhấn chọn vào biểu tượng [Đính kèm file] để thực hiện đính kèm file vào bài viết


B3: Ở cửa sổ tạo bài viết, ấn nút [Đăng] để đăng bài viết đã tạo

Sau khi được đăng bài viết sẽ hiển thị ở Trang chủ, ở Nhóm, ở mục Thảo luận trong nhóm