Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem bài đăng

Thành viên hệ thống có thể xem các thông tin sau dưới đây của bài đăng:

1. Đếm lượt xem bài đăng 

Hiển thị lượt xem ở dưới bài viết khi:

- Ấn vào Xem chi tiết bài viết / truy cập đường dẫn bài viết
- Khi user ấn vào chính xác text "Xem thêm" ➝ tính là 1 lượt xem (chỉ web+iOS)
- Xemđược tính khi user dừng viewport ở bài viết >5s ➝ tính là 1 lượt xem (toàn bộ thiết bị)

 

2. Nhấn vào [Người xem] để hiển thị danh sách những người đã xem bài đăng

3. Nhấn vào từng thành viên trong Danh sách người xem để đi đến Trang cá nhân của người xem