Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo thông báo cho bài đăng trong nhóm

Bạn là Quản trị viên hệ thông đồng thời là Quản trị viên của nhóm và Chủ nhóm/Quản trị viên nhóm (nhóm là nhóm mặc định) bạn có thể tạo bài thông báo nhóm để hiển thị trên Trang chủ

Bước 1: Ở bài đăng, nhấn vào biểu tượng [...] chọn [Tạo bài thông báo nhóm]


Bước 2: Chọn nơi muốn thông báo và chọn nút Tạo bài viết thông báo


 Sau khi tạo thành công, bài viết sẽ được xuất hiện lên Trang chủ