Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Đặt lịch bài viết cá nhân & bài viết trong nhóm (Tạo bài viết đặt lịch, Chỉnh sửa & Xóa)

Để thực hiện đặt lịch bài viết cá nhận & bài viết trong nhóm bạn có thể thực hiện các bước sau đây

I. Tạo bài viết đặt lịch

Để thực hiện đặt lịch bài viết cá nhận & bài viết trong nhóm bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Ở cửa sổ Tạo bài viết, nhấn vào biểu tượng [Đặt lịch bài viết]

Bước 2: Ở cửa sổ Xác nhận đặt lịch, tùy chỉnh [Ngày đăng] & [Giờ đăng], nhấn nút [Xác nhận] để xác nhận lịch đăng; nhấn nút [Hủy đặt lịch] để hủy bỏ việc đặt lịch

Bước 3: Ở cửa sổ Tạo bài viết. nhấn nút [Đăng] để thực hiện đăng bài viết đặt lịch


Sau khi đăng thành công, bài viết hiển thị trong danh sách bài viết đặt lịch hiển thị ở dưới khung tạo bài viết ở trang cá nhân hoặc trong nhóm (tùy nơi đăng)

II. Đổi lịch, đăng ngay & chỉnh sửa nội dung bài viết

Bước 1:  Ở Trang cá nhân hoặc Trang thảo luận trong nhóm, nhấn nút [Xem chi tiết]

Bước 2. Ở cửa sổ Bài viết đã đặt lịch thực hiện các hoạt động sau

1. Nhấn [Đổi lịch] nếu muốn đổi lịch đăng bài viết, chọn lại thời gian đăng bài viết


2. Nhấn [Đăng ngày] nếu muốn đăng bài viết ngày

3. Nhấn biểu tượng [...] chọn Chỉnh sửa bài viết 

4. Thực hiện các hoạt động chỉnh sửa, nhấn [Cập nhật] để hoàn thành chỉnh sửa

III. Xóa bài viết đặt lịch

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng [...] để thực hiện xóa

Bước 2. Ở cửa sổ Xác nhận, nhấn nút [Có] để thực hiện xóa bài viết; nhấn nút [Không] để hủy bỏ việc xóa bài viết.


Sau khi xóa bài viết không còn trong danh sách bài đặt lịch, không thể đăng được.