Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa và xóa bình luận bài viết

1. Chỉnh sửa bình luận

Thành viên có thể chỉnh sửa bình luận của chính mình ở Trang chủ, Trang cá nhân, trong Nhóm

Bước 1: Ở phần bình luận của bạn, nhấn vào biểu tượng [...] chọn Chỉnh sửa bình luận

Bước 2: Thực hiện các hoạt động chỉnh sửa.

Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa như thực hiện 1 bình luận mới gồm: Nhập nội dung, Chèn biểu tượng cảm xúc, Đính kèm file, Đính kèm Ảnh/Video, Bình luận bằng nhãn dán.

Trong trường hợp bình luận trước đó đã : Đính kèm file, Đính kèm Ảnh/Video, Bình luận bằng nhãn dán. Thì nhấn vào nút [X] xóa đính kèm trước đó để đổi sang đính kèm mới.

Bước 3: Nhấn nút [Enter] để gửi bình luận

2. Xóa bình luận

Bước 1: Ở mỗi bài đăng, nhấn vào [...] để chọn [Xóa bình luận]

 

Bước 2: Trên cửa sổ xác nhận xóa bình luận, nhấn nút [Có] để thực hiện xóa bình luận; nhấn nút [Không] để hủy bỏ việc xóa bình luận.

Bình luận sẽ bị xóa khỏi bài viết

Lưu ý: Quản trị viên/ chủ nhóm/ người tạo bài viết có thể xóa được bình luận của tất cả thành viên trong nhóm