Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Cài đặt thông tin cơ bản cho mẫu yêu cầu

Cài đặt thông tin cơ bản 


Là bước đầu tiên trong quy trình tạo mới mẫu yêu cầu. Ở bước này, bạn sẽ cài đặt các thông tin cơ bản cho một yêu cầu. Để cài đặt thông tin cơ bản cho một yêu cầu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • B1. Ở màn hình tạo mẫu yêu cầu, ấn chọn tab ‘Thông tin cơ bản’.

  • B2. Nhập thông tin cơ bản cho yêu cầu:

 - Chọn biểu tượng cho yêu cầu: Bạn có thể tùy chỉnh biểu tượng yêu cầu bằng cách chọn một màu và biểu tượng trong danh sách màu và biểu tượng có sẵn. Hệ thống sẽ đề xuất icon mặc định trong trường hợp bạn không cài đặt.

- Nhập tên yêu cầu: Đặt tên mẫu yêu cầu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tên mẫu yêu cầu không được vượt quá 150 ký tự.

- Nhập mô tả cho yêu cầu để thành viên trong tổ chức dễ hiểu và nhận biết hơn. Ví dụ: Mục đích sử dụng, khi nào thì sử dụng yêu cầu…

- Nhóm yêu cầu: Lựa chọn nhóm phân loại cho mẫu yêu cầu bạn đang tạo. lBạn có thể thay đổi nhóm của yêu cầu mà bạn muốn tạo.

- Đối tượng áp dụng: Lựa chọn đối tượng có thể nhìn thấy và sử dụng yêu cầu. Bạn có thể áp dụng cho toàn bộ tổ chức, một phòng ban, một nhóm người hoặc một người cụ thể.