Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xem trước và Lưu nháp mẫu yêu cầu

Xem trước và Lưu nháp mẫu yêu cầu

  1. Xem trước mẫu yêu cầu 

Bạn có thể xem trước biểu mẫu đang tạo bằng cách:

Bước 1. Ở màn hình tạo mẫu yêu cầu, ấn nút [Xem trước]

Bước 2. Dùng điện thoại và quét mã QR để xem trước mẫu yêu cầu trên điện thoại.

 

2. Lưu nháp mẫu yêu cầu

Bạn có thể lưu nháp mẫu yêu cầu đang tạo và quay lại chỉnh sửa sau bằng cách: Ấn chọn vào nút [Lưu nháp] ở màn hình tạo mẫu yêu cầu.