Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Phát hành và Ngừng phát hành mẫu yêu cầu

Phát hành và Ngừng phát hành mẫu yêu cầu

  1. Phát hành 

Bạn cần thực hiện phát hành mẫu yêu cầu để thành viên trong tổ chức có thể tìm kiếm và sử dụng.

Để phát hành mẫu yêu cầu, bạn có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1. Ở màn hình tạo mẫu yêu cầu, ấn chọn nút [Phát hành]

Cách 2. Ở màn hình quản lý phê duyệt, bật nút phát hành ở mẫu yêu cầu bạn muốn phát hành.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể phát hành yêu cầu nếu yêu cầu đó có trạng thái ‘Hoàn thành’, tức là bạn đã hoàn tất quy trình tạo mẫu yêu cầu từ bước cài đặt thông tin cơ bản đến tạo luồng phê duyệt.

2. Ngừng phát hành

Bạn có thể ngừng phát hành một yêu cầu đang được phát hành. Để ngừng phát hành một yêu cầu, thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn hình Quản lý phê duyệt
B2. Tắt nút phát hành ở mẫu yêu cầu mà bạn muốn ngừng phát hành.

B3. Ấn chọn [Tắt phát hành] để hoàn tất, hoặc ấn chọn [Để sau] để hủy bỏ. Sau khi ngừng phát hành, yêu cầu đó sẽ không được hiển thị và sử dụng bởi thành viên trong tổ chức nữa.