Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tìm kiếm và lọc mẫu yêu cầu

1. Tìm kiếm mẫu yêu cầu

Người dùng có thể tìm kiếm mẫu yêu cầu đã tạo bằng cách nhập tên mẫu yêu cầu vào ô tìm kiếm trên màn hình Quản lý phê duyệt.

2. Lọc mẫu yêu cầu

Thông qua bộ lọc, người dùng có thể tìm kiếm nhanh một mẫu yêu cầu bằng cách chọn các tiêu chí sau:

  • Trạng thái
  • Loại yêu cầu
  • Người tạo
  • Nhóm 
  • Người chỉnh sửa