Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tương tác với nhóm yêu cầu (Thêm,sửa ,xóa)

1. Truy cập
 Để bắt đầu sử dụng, ấn chọn ‘Quản lý phê duyệt’ ở danh mục ‘Quản lý tổ chức’:

2. Tạo nhóm

Trong quản lý phê duyệt, bạn có thể tạo và quản lý yêu cầu dễ dàng theo từng nhóm. Bạn có thể sử dụng các nhóm mà GapoWork đã tạo sẵn như hành chính, nhân sự, vắng mặt, tài chính…hoặc trực tiếp tạo nhóm mới.

Để tạo nhóm mới, vui lòng thực hiện theo các bước như sau:

 • B1. Ấn nút [Tạo nhóm]

 • B2. Nhập tên nhóm sau đó ấn nút [Tạo] để hoàn tất đặt tên nhóm.
  Lưu ý:
      - Tên nhóm không được vượt quá 50 ký tự;
      - Tên nhóm không được trùng nhau.

3. Chỉnh sửa tên nhóm

 • B1. Click vào biểu tượng cây viết ở ngay phía sau tên nhóm.  
 • B2. Nhập tên nhóm muốn chỉnh sửa và ấn nút [Lưu] để hoàn tất.

4. Xóa nhóm đã tạo

 • B1. Click vào biểu tượng thùng rác ở góc phải cùng dòng với tên nhóm

 • B2. Ở cửa sổ xác nhận, ấn nút [Xóa] để xóa nhóm, hoặc ấn nút [Hủy] nếu không muốn xóa.
  Lưu ý:
  - Bạn chỉ được phép xóa nhóm khi trong nhóm không có mẫu yêu cầu nào.