Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo mẫu yêu cầu

Tạo mẫu yêu cầu

Trong quản lý phê duyệt, bạn có thể sử dụng các mẫu yêu cầu có sẵn hoặc tự thiết kế và tùy chỉnh mẫu yêu cầu mới phù hợp với quy trình và nhu cầu sử dụng của tổ chức.

Để thiết kế mẫu yêu cầu, vui lòng hoàn thành 03 bước sau:

  • Cài đặt thông tin cơ bản: Là bước đầu tiên trong quy trình tạo mới mẫu yêu cầu. Ở bước này, bạn sẽ cài đặt các thông tin cơ bản cho một yêu cầu như tên yêu cầu, đối tượng sử dụng yêu cầu…
  • Thiết kế biểu mẫu: Là bước thứ hai trong quy trình tạo mới mẫu yêu cầu. Ở bước này, bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa các trường thông tin có trong mẫu yêu cầu bằng cách kéo thả các thành phần có sẵn.
  • Tạo luồng phê duyệt: Là bước cuối cùng trong quy trình tạo mới mẫu yêu cầu. Ở bước này, bạn sẽ thiết kế và tùy chỉnh quy trình phê duyệt/xử lý dựa trên quy trình vận hành thực tế của tổ chức.

Để bắt đầu, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • B1. Ở trang Quản lý phê duyệt, ấn nút [Tạo yêu cầu] ở góc phải màn hình; hoặc ấn biểu tượng dấu [+] ở nhóm yêu cầu mà bạn muốn tạo.

  • B2. Ấn nút [Tạo yêu cầu mới] để bắt đầu hoặc chọn mẫu yêu cầu có sẵn (nếu có) để tạo nhanh (áp dụng trong trường hợp ấn nút [Tạo yêu cầu] ở góc phải màn hình)