Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Xóa và Chỉnh sửa mẫu yêu cầu

Xóa và Chỉnh sửa mẫu yêu cầu

  1. Xóa mẫu yêu cầu

Bạn có thể xóa mẫu yêu cầu nếu yêu cầu đó đang ở trạng thái ngừng (tắt) phát hành. Để xóa mẫu yêu cầu, thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn Quản lý phê duyệt
B2. Ấn chọn vào biểu tượng thùng rác ở mẫu yêu cầu mà bạn muốn xóa.

B3. Ấn chọn [Xóa] để hoàn tất, hoặc ấn chọn [Hủy] để hủy việc xóa.

Lưu ý: Đối với các mẫu yêu cầu đã từng phát hành và được sử dụng, mẫu yêu cầu sẽ được chuyển vào thư mục lưu trữ để phục vụ mục đích tra cứu (nếu cần). Đối với các mẫu yêu cầu chưa được phát hành, hệ thống sẽ thực hiện xóa vĩnh viễn.

2. Chỉnh sửa mẫu yêu cầu

Để chỉnh sửa mẫu yêu cầu, thực hiện theo các bước sau:

B1. Truy cập vào màn Quản lý phê duyệt
B2. Ấn chọn vào biểu tượng cây viết ở mẫu yêu cầu bạn muốn chỉnh sửa

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa các mẫu yêu cầu đang phát hành. Trường hợp bạn muốn chỉnh sửa các mẫu yêu cầu đang phát hành, vui lòng  ngừng (tắt) phát hành trước khi thực hiện chỉnh sửa.