Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo bản sao và Chia sẻ mẫu yêu cầu qua QR

Tạo bản sao và Chia sẻ mẫu yêu cầu qua QR

  1. Tạo bản sao mẫu yêu cầu 

Bạn có thể tạo nhanh một yêu cầu bằng cách sao chép mẫu yêu cầu đã tạo trước đó. Để sao chép, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Truy cập vào màn Quản lý phê duyệt
Bước 2. Ấn chọn vào biểu tượng sao chép ở mẫu yêu cầu bạn muốn chỉnh sửa

2. Chia sẻ mẫu yêu cầu thông qua mã QR

Để chia sẻ mẫu yêu cầu thông qua mã QR, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Truy cập vào màn hình Quản lý phê duyệt
Bước 2. Ấn chọn vào biểu tượng mã QR ở mẫu yêu cầu bạn muốn chia sẻ.
Bước 3. Ấn chọn nút [Tải xuống] để tải mã QR về máy và thực hiện chia sẻ.